一揽子方案

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

无线测试综合解决方案

针对市面上无线智能产品,提供软硬件综合解决方案。

  • 射频屏蔽设备,频率分析设备
  • 音频测试设备,音频测试软件
  • 微波暗室,工程测量房方案、设计、实施
  • 消音室,声学实验室,方案,设计、实施
  • 5G OTA测量,方案设计